Obituary Listings

Agniete Prackaila Bigelis
There are condolences waiting approval on Agniete's Tribute wall
Obituary for Agniete Prackaila Bigelis

Gimė 1920 m. balandžio 19 d., Lietuvoje, Šiauliu aps., Šaukenai.
Mirė 2018 m. kovo 2 d. , North Riverside, IL.
Gyveno North Riverside, anksčiau Cicero, IL. ir Three Oaks, MI.
Nuiludi liko sūnus Mindaugas Pračkaila:duktė Ann Pračkailaitė; duktė Aldona Pračkailaitė; podukra Jurate Silverman su vyru Charles; posūnus Ramūnas Bigelis ir kiti gimines Lietuvoje.
A. + A. Agnietė buvo žmona A. + A. Leonas Pračkaila ir A. + A. Vincas Bigelis.
Priklause Sisters of St. Casimir Auxiliary.
Vietoj gelių prašom aukoti Sisters of St. Casimir Auxiliary.
Pašarvota trečiadieni kovo 7 d. 9:00 val. ryto Šv. Antano bažnyčioje, 15th St. Ir 50th Ave., Cicero, IL., kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velione laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


Previous Events

Visitation

Wednesday

7

Mar

9:00 AM - 10:00 AM
Saint Anthony Church

15th Street & 50th Avenue
Cicero,, Illinois 60804

Service

Wednesday

7

Mar

10:00 AM
Saint Anthony Church

15th Street & 50th Avenue
Cicero,, Illinois 60804

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.