Obituary Listings

Alexander "Svedas" Sved
There are condolences waiting approval on Alexander's Tribute wall
Obituary for Alexander "Svedas" Sved

Gimė 1924 m. vasario 14 d., Lietuvoje.
Mirė 2018 m. gegužės 30 d.
Gyveno Homer Glen, IL.
Nuliude liko žmona Juratė Vicinaitė; duktė Kanadoje Gražina; posūnus Viktoras su šeima.
Pašarvotas sekmadieni birželio 3 d. 3:00 iki 8:00 val. vakarė Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.(arti Derby Rd.), Lemont.. Religinis apeigas 5:00 val. popiet Laidotuves bus privačios Lietuvių Tautinese kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


Previous Events

Visitation

Sunday

3

Jun

3:00 PM - 8:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Service

Sunday

3

Jun

5:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Cemetery Details

Location

Lithuanian National Cemetery

8100 S. Kean Avenue
Justice,, Illinois 60458

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.