Obituary Listings

Dr. Algimantas Kelertas
There are condolences waiting approval on Dr. Algimantas's Tribute wall
Obituary for Dr. Algimantas Kelertas

Gimė 1930 m. Birželio 6 d., Lietuvoje.
Mirė 2017 m. Lapkričio 11 d. , New Lenox, IL
Gyveno Lemont, IL
Liūdėti liko dukterėčios Rima Kelertas ir Kristina Boving su šeimomis, brolienė Violeta Kelertas, taip pat artimi draugai Giedrius ir Jurita Tamošiunai su šeima.
Dr. Kelertas dirbo Hines Veterans Administration ligoninėje oftalmologu, Hines, IL.
Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės bažnyčiai.
Dr. Kelertas bus pašarvotas Penktadienį Lapkričio 17 d. nuo 4:00 iki 9:00 val. vakaro Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviskės bažnyčioje adresu 5129 Wolf Rd., Western Springs, IL 60558. Religinės apeigos įvyks 7:00 val. vakare.
Šeštadienį, Lapkričio 18 d. nuo 10:00 iki 12:00 val. po pietų Dr. Kelertas bus pašarvotas Petkus Lemont laidojimo namuose adresu 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. 60439. Religinės apeigos įvyks 12:00 val. po pietų. Po religinių apeigų velionis bus laidojamas Bethania kapinėse, Justice, IL.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.


Previous Events

Visitation

Friday

17

Nov

4:00 PM - 9:00 PM
Lithuanian Evangelical Lutheran Home Church

5129 South Wolf Road
Western Springs,, Illinois 60558

Service

Friday

17

Nov

7:00 PM
Lithuanian Evangelical Lutheran Home Church

5129 South Wolf Road
Western Springs,, Illinois 60558

Visitation

Saturday

18

Nov

10:00 AM - 12:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Service

Saturday

18

Nov

12:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Cemetery Details

Location

Bethania

7701 S. Archer Avenue
Justice, Illinois 60458

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.