Obituary Listings

Julia Jusevicius Bubinas
There are condolences waiting approval on Julia's Tribute wall
Obituary for Julia Jusevicius Bubinas

Gimė 1920 m. birželio 7 d., Lietuvoje.
Mirė 2018 m. vasario 28 d. , Palos Park, Il.
Gyveno Palos Park.
Nuiludi liko dukte Ruth Novak, sūnus Walter Songaila su žmona MaryAnn; anukai Sarah Norvilienė su vyru Tom, Laura Songaila, Chuck Fineout, ir Denis Novak; 2 proanukai, 2 proproanukai, ir kiti gimines Lietuvoje.
A. + A. Julia buvo žmona A. + A. Kazimiero ir uosve A. + A. Victor,
Pašarvota antradieni kovo 6 d. 9:00 val. ryto Holy Family Villa, 12220 S. Will Cook Rd., Palos Park, IL. 60464 kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionė laidotuves bus Lietuvių Tautinese kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.

Loving wife of the late Kazimieras "Charles" Bubinas. Loving mother of Walter(MaryAnn) Songaila and Ruth(late Victor) Novak. Cherished grandmother of Sarah(Tom) Norvilas, Laura Songaila, Chuck Fineout, and Denis Novak. Great grandmother of 2 and great greatgrandmother of 2. Julia is also survived by relatives in Lithuania.


Previous Events

Visitation

Tuesday

6

Mar

9:00 AM - 10:00 AM
Holy Family Villa

10220 S. Will Cook Road
Palos Park,, Illinois 60464

Service

Tuesday

6

Mar

10:00 AM
Holy Family Villa

10220 S. Will Cook Road
Palos Park,, Illinois 60464

Cemetery Details

Location

Lithuanian National Cemetery

8100 S. Kean Avenue
Justice,, Illinois 60458

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.