Obituary Listings

Laimute Kvantas
There are condolences waiting approval on Laimute's Tribute wall
Obituary for Laimute Kvantas

Gimė 1932 m sausio 31 d., Lietuvoje, Kaunė.
Mirė 2017 m. liepos 19 d.
Gyveno Orland Park, Il., anksčiau Chicago, Marquette Park apilinkeji.
Nuiludi liko duktė Renata Girniuvienė su vyru Audrius ir anukes Emilija ir Viktorija; duktė Irena Kvantaitė; sesuo Julia Liutikienė su šeima.
A.+ A. Laimutė buvo žmona A.+ A. Stasio.
Vietoj gelių prašom aukoti C/O Renata Girnius, 622 8th Ave. , LaGrange, IL. 60525
Pašarvota šeštadieni liepos 22 d. 8:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, Marquette Park, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velione laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.
Nuliude šeima.

Devoted wife of the late Stasys Kvantas. Loving mother of Renata(Audrius) Girnius and Irena Kvantas. Cherished grandmother "Ciute" of Emilija and Viktorija. Dearest sister of Julia Liutikas and family.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Laimute Kvantas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Saturday

22

Jul

8:30 AM - 9:30 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, Illinois 60629

Mass at 9:30 A.M.

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Laimute Kvantas

Thank you for sharing your
memory of Laimute

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.