Obituary Listings

Lucia Valatkaityte Krutulis
There are condolences waiting approval on Lucia's Tribute wall
Obituary for Lucia Valatkaityte Krutulis

Mire 2017 m. spalio men. 5 d.
Gime 1927 m. balandzio men. 4 d. Kaune, Lietuvoje. Su seima pasitrauke i Vokietija 1944 metais. Penkis metus gyveno Spakenbergo pereinamoje stovykloje. 1949 metais, rugpiucio men., su gerasirdziu draugu pagalba, Liucija su seima atvyko i JAV ir apsigyveno Chicago, Illinois. 1950 metais, balandzio men. Liucija susituoke su Severinu Krutuliu, sukure nuosava seima, ir laikui begant susilauke du sunus ir viena dukteri. Seimynele visa laika gyveno Cikagoje ir jos apylinkese. 2010 metais, birzelio men. Severinas iskeliavo amzinyben, o 2016 metais, lapkricio men., Dievas taip pat pasisauke pas save Liucijos jauniausia sunu, Edvarda. Nors nuo 2010 metu Liucija gyveno viena, ji visada laikesi savo mylimu vaiku ir platesnes seimos ratelyje.
Siuo metu, neteke brangios, mylimos motinos, uosves, mociutes ir sesers, giliame nuliudime liko: sunus, Arunas su zmona, Irena; dukte, Jurate Neuman su vyru, George, ir vaikais Nicholas, Alex ir Melissa; marti Wendy su sunumi Myles; sesuo, Dalia Pauliukoniene su vyru, Rimantu, ir vaikais, Audriumi, Dana Mc Causland su vyru, John ir vakais, Lidija Oles su seima, ir Vilija. Kartu paliko nuliude Liucijos brolio a.a. Vito Val ir jo a.a.zmonos Reginos vaikai: Nina Belk su vyru Keith, ju vaikai, Katherine ir Hilary, ir Gina Zimmerman su vyru Rick ir ju vaikai, Tara ir John. Kartu liudi seimos nariai Lietuvoje.
Laidotuviu apeigos ivyks Lemont, Illinois, Palaimintojo Jurgio Matulaicio Misijoje. Atsisveikinimas su A+A Liucija ivyks Misijoje nuo 9 val. ryto iki 10:30 ryto. Sventos Misios bus atnasautos 10:30 rtyo. Po misiu, laidotuves ivyks Sv. Kazimiero lietuviu kapinese. Kvieciame seimos narius, draugus ir pazistamus dalyvauti laidotuvese ir prisiminti A+A Liucija savo maldose. Vietoje geliu, prasome aukoti Saulutei (Sunlight Orphan Aid for Lithuania) arba Lietuviu Fondui.
Nuliudusi seima


To send flowers or a remembrance gift to the family of Lucia Valatkaityte Krutulis, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Monday

16

Oct

9:00 AM - 10:30 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Service

Monday

16

Oct

10:30 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Lucia Valatkaityte Krutulis

Thank you for sharing your
memory of Lucia

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.