Obituary Listings

Ona  Posiunas Venclovas
There are condolences waiting approval on Ona 's Tribute wall
Obituary for Ona Posiunas Venclovas

A†A ONA POŠIŪNAS VENCLOVAS mirė 2018 m. rugpjūčio 18 d. La Grange, IL. Gimė 1925 m. spalio 13 d. Adutiškio rajone, Lietuvoje. Iškeliavo į amžinuosius namus pas savo vyrą a. a. Alfonsą. Nuliūdę liko: duktė Saulenė Richer su vyru Roger ir anūku Adam, sūnus Gintautas su žmona Tina ir anūkais Lauren (Isaac), Vida (Josh) ir Natalie (Stephen), sūnus Ramūnas su žmona Rūta ir anūkais Andriumi (Jenna) bei Tomu, o taip pat 10 proanūkų.
Velionė bus pašarvota antradienį, rugpjūčio 21 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose (12401 S. Archer Ave., Lemont, IL). Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 22 d. Gedulingos Mišios bus aukojamos 10 val. r. Šv. Antano bažnyčioje Cicero, IL (ties 15th St. ir 50th Ave. sankryža). Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame artimuosius ir draugus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.


In lieu of flowers, Memorial Offerings may be made to Catholic Charities, 651 W. Lake Street, Chicago, IL. 60651 or wwwcatholiccharities.org


To send flowers or a remembrance gift to the family of Ona Posiunas Venclovas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Tuesday

21

Aug

4:00 PM - 8:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Visitation

Wednesday

22

Aug

9:30 AM - 10:00 AM
Saint Anthony Church

15th Street & 50th Avenue
Cicero,, Illinois 60804

Service

Wednesday

22

Aug

10:00 AM
Saint Anthony Church

15th Street & 50th Avenue
Cicero,, Illinois 60804

Cemetery Details

Location

St. Casimir LIthuanian Cemetery

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Ona  Posiunas Venclovas

Thank you for sharing your
memory of Ona

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.