Obituary Listings

Petras "Peter" Brizgys
There are condolences waiting approval on Petras's Tribute wall
Obituary for Petras "Peter" Brizgys

Peter “Petras” Brizgys, May 17, 2018. Age 100. Devoted husband of the late Emilija Brizgys, nee Baniukaitis. Loving father of Antanas(Maria) Brizgys, Vince(Carol) Brizgys, Romualdas(Deborah) Brizgys, and Vida(Jesse) Cordova. Cherished grandfather of 10 and great grandfather of 10. Beloved brother in law of Aldona Brizgys. Fond uncle of many nieces and nephews. Funeral services Wednesday 10:30 A.M. at the Petkus Lemont Funeral Home, 12401 S. Archer Ave.,(at Derby Rd.), Lemont, to Blessed Jurgis Matulaitis Mission, Lemont, for Mass of Christian Burial at 11:00 A.M. Interment St. Casimir Lithuanian Cemetery. Visitation Wednesday 9:00 A.M. until time of service.

A†A PETRAS BRIZGYS mirė 2018 m. gegužės 17 d. Čikagoje. Gimė 1917 m. gruodžio 2 d. Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL. Nuliūdę liko: sūnus Antanas su žmona Maria; sūnus Vincentas su žmona Carol; sūnus Romualdas su žmona Deborah; duktė Vida Cordova su vyru Jesse; 10 anūkų, 10 proanūkų, svainė Aldona Brizgienė, dukterėčios ir sūnėnai. A. a. Petras buvo a. a. Emilijos Baniukaitytės vyras.Velionis bus pašarvotas trečiadienį, gegužės 23 d., nuo 9 iki 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Atsisveikinimas vyks Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.


Previous Events

Visitation

Wednesday

23

May

9:00 AM - 10:30 AM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Service

Wednesday

23

May

10:30 AM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Service

Wednesday

23

May

11:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Cemetery Details

Location

St. Casimir LIthuanian Cemetery

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.