Obituary Listings

Pranas V. Povilaitis
There are condolences waiting approval on Pranas's Tribute wall
Obituary for Pranas V. Povilaitis

Mirė 2017 lapkričio 5d. Lemonte. Gimė Lietuvoje 1924m, gruodžio 8d. Atvykęs i JAV apsigyveno Evergreen Parke.
Gedulingos šv. Mišios už velionio bus aukojimas 2017m lapkričio 8d 11v ryto šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje, 2700 W. 69th St., Čikagoje. Lankymasis nuo 10v ryto bažnyčioje.
Palaidojama bus privačios.
Nuliūdę šeima
Povilaiciu seima praso siusti aukas i Tautos Fonda.
Cekius turi israsyti Lithuanian National Foundation Inc., adresas yra 307 West 30th Street, New York, New York 10001-2703.


Previous Events

Visitation

Wednesday

8

Nov

10:00 AM - 11:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, Illinois 60629

Service

Wednesday

8

Nov

11:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, Illinois 60629

Cemetery Details

Location

Private

Private
Private, Private Private

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.