Obituary Listings

Aldona Teresa Jokubauskas

March 21, 1932 October 28, 2018
Aldona Teresa Jokubauskas
There are condolences waiting approval on Aldona's Tribute wall
Obituary for Aldona Teresa Jokubauskas

Mirė 2018 m. spalio 28 d. Bolingbrook, Il.
Gimė 1932 m. kovo 21 d., Lietuvoje, Kybartuose.
Gyveno Lockport, Il. , anksčiau Oak Lawn, Il . ir Chicago Marquette Park apilinkeji.
Nuliude liko sūnus Ricardas su žmona Vanda; sūnus Leonas su žmona Jude; sūnus Robertas su žmona Rima; anukai Janina Giantomasso su vyru Pat, Peter Jokubauskas su žmona Rebecca; Nicole Jokubauskaitė, Michael Jokubauskas, Jonas Jokubauskas su žmona Julia, Liana Jokubauskaitė,ir Vitas Jokubauskas;proanukas Tanner Giantomasso: brolis Vytas Baltramonas su šeima: ir kiti gimines.
A. + A. Aldona buvo žmona A. + A. Eduardo.
A. + A. velione pašarvota bus penktadieni lapkricio 2 d., 9:00 val. ryto iki 11 val. ryto Pal Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurijoje 11:00 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišiu velionė bus palaidota Šv. Kazimiero Lietuvių Kapinese.

Nuliūdę šeima.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus , ir pažistamus dalyvauti laidotuvese.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Aldona Teresa Jokubauskas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Friday

2

Nov

9:00 AM 11/2/2018 9:00:00 AM - 11:00 AM 11/2/2018 11:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Service

Friday

2

Nov

11:00 AM 11/2/2018 11:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Aldona Teresa Jokubauskas

Thank you for sharing your
memory of Aldona

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.
Loading...