Obituary Listings

Algis Grigas

July 14, 1935 January 18, 2019
Algis Grigas
There are condolences waiting approval on Algis's Tribute wall

Plant a tree in memory of Algis

A proud partner of Honoring a Life
Obituary for Algis Grigas

A†a Solistas ALGIS GRIGAS, mylimas vyras Rūtos (Domarkaitės) Grigienės išėjo amžino poilsio 2019 m. sausio 18 d.. Gimė Kaune, Lietuvoje 1935m. liepos 14d. Apleido tėvynę su tėvais Julija (Gaigalaite) ir Stasiu Grigaravičiais ir seserim Milda (Grigaravičiūte) Mikėniene. A†a Algis buvo tėvas Audriaus, Rimo, Pauliaus Grigų ir Dalios Olšauskienės, bei senelis Vinco, Mato ir Linos Olšauskų. Liko Lietuvoje sūnėnas Valdas su šeima bei dukterečios Rasa ir Birutė. Taip pat liko pusbrolis Osvoldo Grigaravičius su žmona Maria Delia Pareiro, Buenos Aires, Argentinoje ir daug draugų, kolegų ir pažįstamų JAV ir Lietuvoje.
Būdamas vos šešiolikos metų, balsą pradėjo lavinti pas Alodiją Dičiūtę. Lankęs Čikagos Muzikos Konservatoriją ir Roosevelt Universiteto muzikos katedrą, vėliau balsą tobulino su garsiu Rumunijos operos solistu, Dimitri Onofrei. Buvo dažnas solistas LMA Dainavos koncertuose, bei Clevelando Čiurlionio Ansamblio pasirodymuose. Taip pat jis buvo dažnas solistas Čikagos Lietuvių Operos spektakliuose.
1982m. jis buvo kviestas dainuoti Carnegie Hall salėje Šiaurės Amerikos premjeroje latvių kompozitoriaus Kalniņš, operoje BANUTA, kartu su Metropolitan Operos soliste Marilyn Niska. 1984m. jis išleido savo įdainuota plokštelės įrašą su Philharmonia Hungarica simfoniniu orkestru. 1985m. jis buvo pirmasis išeivijos solistas kviestas dainuoti Vilniuje, Lietuvos Nacionaliniame Operos ir Baleto Teatre. Čia jis pasirodė Verdi LA TRAVIATA operos Germont'o vaidmenyje. Sekė daugelis koncertų su prieteliais solistais iš Lietuvos ir Amerikos.
Atmintiną pėdsaką paliko a†a Algis ir Lietuvos gyvenime. 1990m. įkūrė pirmą vakarietišką turizmo agentūrą, Lufthansa City Center Vilniuje, kur išugdė visą eilę turizmo specialistų. Tais pačiais metais suvežė per du tūkstančius našlaičių iš visos Lietuvos į Vilniaus Sporto Rūmus . Ten jiems suruošė vaišes, Lietuvos Ansamblio kalėdinį spektaklį ir Kalėdų Senelio apsilankymą su asmeniškom dovanom.
A†a. Algis, pats sergantis diabetu susirūpino Lietuvos jaunimo likimu. Bendraujant su Kauno klinikų endokrinologijos gydytojais, vadovaujant dr. Vladimirui Petrenko, atvežė ADA (American Diabetes Association) specialistų delegaciją iš JAV į Kauną. Šio vizito pasekmėje išsivystė bendradarbiavimas, kurio rezultatas buvo Jaunimo Diabeto Stovyklos įkūrimas. Stovykla sėkmingai gyvuoja ir auklėja diabetu sergantį jaunimą iki šiol, šiais metais švenčiant 32-us metus.
Velionis bus pašarvotas 2019 m. vasario 02 d. nuo 9 val.r. iki 11 val.r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL kurioje 11 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. A†a Algio Grigo palaikai atguls amžino poilsio tėvynės Lietuvos žemėje. Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir Šv. Mišiose. Liūdinti žmona.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com


To plant a tree in memory of Algis Grigas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Saturday

2

Feb

9:00 AM 2/2/2019 9:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Service

Saturday

2

Feb

11:00 AM 2/2/2019 11:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Private Final Resting Place

Private
Private, Private Private

Private Private Private Private
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...