Obituary Listings

Birute Vosylius Trinka

July 18, 1927 January 21, 2019
Birute Vosylius Trinka
There are condolences waiting approval on Birute's Tribute wall

Plant a tree in memory of Birute

A proud partner of Honoring a Life
Obituary for Birute Vosylius Trinka

Gimė 1927 m. liepos 18 d., Lietuvoje, Šiaulai.
Mirė 2019 m. sausio 21 d. , Darien, IL.
Gyveno Darien, IL., anksčiau LaGrange Park, IL, Western Springs, IL, ir Kanadoje.
Nuliude liko brolis Algis Vosylius su žmona Janice.
Priklause: Lietuvių Skautai.
Viteoj gelių prašom aukoti Pasaulio Lietuviu Centras arba Pal.Jurgio Matalaičio Misija.
Pašarvota ketvirtadieni sausio 24 d. 9:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL. 60439 kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velione laidotuves bus Šv. Kazimerio Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


To plant a tree in memory of Birute Vosylius Trinka, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Thursday

24

Jan

9:00 AM 1/24/2019 9:00:00 AM - 10:00 AM 1/24/2019 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Service

Thursday

24

Jan

10:00 AM 1/24/2019 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...