Obituary Listings

Brone Skiriute Kremeriene

June 22, 1921 October 1, 2018
Brone Skiriute Kremeriene
There are condolences waiting approval on Brone's Tribute wall

Plant a tree in memory of Brone

A proud partner of Honoring a Life
Obituary for Brone Skiriute Kremeriene

Gimė 1921 m. birželio 22 d., Lietuvoje, Papilėje. Į Amerika emigravo iš Vokietijos. Ilgus metus gyveno LaGrange Park, Il.
Mirė 2018 m. spalio 1 d. LaGrange ligonineje.
Buvo žmona A. + A. Oskaro Kremeris.
Nuliude liko dukterečios Grazina Karvelis ir Dale Strasius su šeimomis. Karta liudi Emilija Valančius ir Stasė Mocienė su šeimomis.
Velionė pašarvota ketvirtadieni spalio 4 d. 3:00 iki 8:00 val. vakarė Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.(arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuves ivyks penktadieni, spalio 5 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojomo namuose į Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionė laidotuves bus Queen of Heaven kapinese, Hillside, IL..
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


To plant a tree in memory of Brone Skiriute Kremeriene, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Thursday

4

Oct

3:00 PM 10/4/2018 3:00:00 PM - 8:00 PM 10/4/2018 8:00:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Petkus Lemont Funeral Home
12401 South Archer Avenue Lemont 60439 IL
United States

Service

Friday

5

Oct

9:30 AM 10/5/2018 9:30:00 AM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Petkus Lemont Funeral Home
12401 South Archer Avenue Lemont 60439 IL
United States

Service

Friday

5

Oct

10:00 AM 10/5/2018 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Queen of Heaven Final Resting Place

1600 s. wOLF rOAD
Hillside,, IL 60162

1600 s. wOLF rOAD Hillside, 60162 IL
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...