Obituary Listings

Bronius Kuras

February 4, 1926 July 27, 2019
Bronius Kuras
There are condolences waiting approval on Bronius's Tribute wall

Plant a tree in memory of Bronius

A proud partner of Honoring a Life
Obituary for Bronius Kuras

Gimė 1926 m. vasario 4 d., Lietuvoje.
Mirė 2019 m. liepos 27 d. Lockport, IL..
Gyveno Lockport, IL. anksčiau Čikagoje, Marquette Park apilinkeji.
Niulude liko žmona Aksenija Savickaitė; duktė Jurate Harris su vyru Douglas; duktė Rita Kuraitė; duktė Vanda Jokubauskienė su vyru Ričardas; anukai Elyte ir Jamie Santini, Thomas Harris, Janina ir Patrick Giantomasso, ir Peter ir Rebecca Jokubauskas; proanukai Mateo, Liliana, ir Tanner; ir kiti gimines Lietuvoje; ir daug artimi draugai Lietuvoje ir Amerikoje.
Pašarvotas trečiadieni, liepos 31 d. 9:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont, Il. kurioje 11:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velione laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


To plant a tree in memory of Bronius Kuras, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Wednesday

31

Jul

9:00 AM 7/31/2019 9:00:00 AM - 11:00 AM 7/31/2019 11:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Service

Wednesday

31

Jul

11:00 AM 7/31/2019 11:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...