Obituary Listings

Eugenia Kolupaila

February 15, 1925 February 5, 2019
Eugenia Kolupaila
There are condolences waiting approval on Eugenia's Tribute wall

Plant a tree in memory of Eugenia

A proud partner of Honoring a Life
Obituary for Eugenia Kolupaila

a.a. EUGENIJA KOLUPAILAITĖ


gime 1925m. vasario 15d. Kaune, mirė Čikagoje 2019m. vasario 5d., vos nesulaukius 94-ų metų.


Prof. Stepono Kolupailos ir Janinos Tomaševičiūtės Kolupailienės antroji dukra iš trijų. Baigė Aušros mergaičių gimnaziją Kaune, studijavo botaniką Münchene ir Indianos universitete Bloomingtone. Atvyko į Ameriką 1949-ais metais, dirbo South Bende iki 1964m. Persikėlė į Čikagą ir dirbo draudimo bendrovėse iki pensijos. Skautė, nuoširdi teta, ilgametė lietuviškos veiklos remėja. Kultūros bei filatelijos megėja, kalbininkė, kalbėjo net aštuonias kalbas, uoliai lankė operą, koncertus, meno ir filmų parodas. Labai duosni, visada galvodavo pirma apie kitus, tik tada apie save. Eugenija pragyveno abi seseris. Liudi jos sūnėnas Rimas Bulota, dukterėčia Aldute Bulotaitė Belzer kartu su vyru Robertu, ir jų vaikai Antanina ir Vytas. Pagal velionės pageidavimus, laidotuvės privačios. ir jos palaikai paaukoti katalikų universitetų medicinos studentams. Ūž metų bus paskelbiamos atmintinos apeigos pagerbti jos palaikų palaidojimą.


To plant a tree in memory of Eugenia Kolupaila, please visit our Tribute Store.

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...