Obituary Listings

Grazina J. Januskevicius-Janys Dedela

June 26, 1937 August 13, 2019
Grazina J. Januskevicius-Janys Dedela
There are condolences waiting approval on Grazina's Tribute wall

Plant a tree in memory of Grazina

An environmentally friendly option
Obituary for Grazina J. Januskevicius-Janys Dedela

Gime 1937 m. birželio 26 d. Lietuvoje, Ukmergė..
Mirė 2019 m. rugpjūčio 13 d., Oak Lawn, IL.
Gyveno Berwyn, IL.
Niulude liko vyras Clemente Carlos Dedela; duktė Linda Lani su vyru Paul; anukė Paulina Lani; sesuo Loreta Kasparas; pusbroliai Julius ir Egidijus Milevičiai su šeimomis; ir kiti gimines Vokietijoje.
Velione pašarvota pirmadieni, rugpjūčio 19 d. 9:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont, Il. kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velione laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


To plant a tree in memory of Grazina J. Januskevicius-Janys Dedela, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Monday

19

Aug

9:00 AM 8/19/2019 9:00:00 AM - 10:00 AM 8/19/2019 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Service

Monday

19

Aug

10:00 AM 8/19/2019 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...