Obituary Listings

Jonas Smalstys

November 28, 1922 August 26, 2018
Jonas Smalstys
There are condolences waiting approval on Jonas's Tribute wall
Obituary for Jonas Smalstys

Gimė 1922 m. lapkričio 28 d., Lietuvoje, Rokiškio aps., Aukštakalnų kaime..
Mirė 2018 m. rugpjučio 26 d., Homer Glen, IL.
Gyveno Homer Glen, IL.
Jonas buvo dirbo Sargent & Lundy Engineering Company.
Nuliūdę liko žmona Irena Labeikaitė Smalstienė ir kiti gimines, draugai, ir artimieji. Pašarvotas bus trečiadieni rugpjūčio 29 d. d. 10:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL. 60439 Šv. Mišios aukotos 11:00 val. ryto.. Po Šv. Mišiu velionis laidotuvės bus privačios.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvėse.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Jonas Smalstys, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Wednesday

29

Aug

10:00 AM 8/29/2018 10:00:00 AM - 11:00 AM 8/29/2018 11:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Service

Wednesday

29

Aug

11:00 AM 8/29/2018 11:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Private Final Resting Place

Private
Private, Private Private

Private Private Private Private
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Jonas Smalstys

Thank you for sharing your
memory of Jonas

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.
Loading...