Obituary Listings

Liucija Mockunaite Pleckaitis

May 24, 1952 July 21, 2019
Liucija  Mockunaite Pleckaitis
There are condolences waiting approval on Liucija 's Tribute wall

Plant a tree in memory of Liucija

A proud partner of Honoring a Life
Obituary for Liucija Mockunaite Pleckaitis

Gimė 1952 m. gegužės 24 d., Rusijoje.
Mirė 2019 m. liepos 21 d. Čikagoje.
Gyveno Čikagoje, Ashburn apilinkeji.
Niulude liko vyras Juozas Pleckaitis; sesuo Inolė Julė Malickienė su šeima Lietuvoje: bei kiti gimines Lietuvoje.
Pašarvota pirmadieni liepos 29 d. 9:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont, Il. kurioje 11:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velione laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


To plant a tree in memory of Liucija Mockunaite Pleckaitis, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Monday

29

Jul

9:00 AM 7/29/2019 9:00:00 AM - 11:00 AM 7/29/2019 11:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Service

Monday

29

Jul

11:00 AM 7/29/2019 11:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...