Obituary Listings

Liuse Maldunas

June 8, 1937 June 23, 2019
Liuse Maldunas
There are condolences waiting approval on Liuse's Tribute wall

Plant a tree in memory of Liuse

An environmentally friendly option
Obituary for Liuse Maldunas

Mirė 2019 m. birželio 23 d.
Gimė 1937 m. birželio 8 d. Punske, Lenkijoje. Gyveno Orland Park, IL.

Giliame liūdesyje liko: sesuo Alicija Brazaitienė su vaikais Vida ir Dainiumi, Punske gyvenantys sesuo Onutė Agurkienė ir brolis Jurgis Kalkauskas su šeimomis, sesers a.a. Teklės Ramanauskienės šeima, artimas draugas Petras Jadviršis.

Priklausė Lietuvos vyčiams ir įvairiems Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos klubams.

Lankymas įvyks treciadienį, birželio 26 d., nuo 9:00 v.r. iki 11:00 v.r. Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijoje Čikagoje, kurioje 11:00 v.r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

A.a. Liusės atminimui galima aukoti Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijai ir šv. Mišioms.

Kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji


To plant a tree in memory of Liuse Maldunas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Wednesday

26

Jun

9:00 AM 6/26/2019 9:00:00 AM - 11:00 AM 6/26/2019 11:00:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, IL 60629

Nativity B.V.M. Church
2700 West 69th St. Chicago 60629 IL
United States

Service

Wednesday

26

Jun

11:00 AM 6/26/2019 11:00:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, IL 60629

Nativity B.V.M. Church
2700 West 69th St. Chicago 60629 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States

Memorial Contribution

Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, IL 60629
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...