Obituary Listings

Ona Matekunas Gradinskas

November 7, 1918 December 16, 2018
Ona Matekunas  Gradinskas
There are condolences waiting approval on Ona's Tribute wall

Plant a tree in memory of Ona

A proud partner of Honoring a Life
Obituary for Ona Matekunas Gradinskas

Gimė 1918 m. lapkričio 7 d., Lietuvoje, Zarazai.
Mirė 2018 m. gruodžio 16 d. , Chicago, Il.
Gyveno Chicago, Brighton Park apilinkeji..
Nuiludi liko dukterečia Virgilija Remežiene su vyru Evaldas ir ju vaikai Arvydas ir Dainius su žmona Ashley. Ona buvo žmona A, + A. Jono.
Pašarvota ketvirtadieni gruodzio 20 d. 9:00 val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidejimo bažnyčioje, 44th St. ir California gatve., Chicago, Brighton Park, kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velione laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


To plant a tree in memory of Ona Matekunas Gradinskas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Thursday

20

Dec

9:00 AM 12/20/2018 9:00:00 AM
Immaculate Conception Church

2745 W. 44th St.
Chicago, IL 60632

Immaculate Conception Church
2745 W. 44th St. Chicago 60632 IL
United States

Service

Thursday

20

Dec

10:00 AM 12/20/2018 10:00:00 AM
Immaculate Conception Church

2745 W. 44th St.
Chicago, IL 60632

Immaculate Conception Church
2745 W. 44th St. Chicago 60632 IL
United States

Cemetery Details

Location

St. Casimir LIthuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...