Obituary Listings

Rimvydas Povilas Sodeika

November 19, 1935 March 16, 2019
Rimvydas Povilas Sodeika
There are condolences waiting approval on Rimvydas's Tribute wall

Plant a tree in memory of Rimvydas

A proud partner of Honoring a Life
Obituary for Rimvydas Povilas Sodeika

Paul Rimas Sodeika, age 83, passed away peacefully on Saturday, March 16, 2019, in Galena, IL. He was born in Lithuania on November 19, 1935, to Valerijonas Sodeika and Leonida Tamosaityte. His childhood was spent on his family farm in Liepaichiai, Lithuania and in Kaunas where his family owned a restaurant. During WWII, Paul and his family fled from the Soviet occupation in 1944, fleeing to Germany where Paul and his family would live in displaced person camps until 1949. His family immigrated to the U.S. through New Orleans and settled in Chicago, IL. As a teen, Paul attended Morton High School and was active in the Lithuanian scouting program where he was a member of an elite group of nine young men who were known as “the dogs.” They were a respected and admired group of “swashbuckling” young men who remained lifelong friends to this day. Paul graduated from DePaul University in 1957 with a degree in Finance and Accounting. Paul met his Lithuanian-born wife Zita Biliunaite in Chicago and married in 1959 living in Cicero and later Arlington Heights, IL. Paul worked for many years for the Brunswick Corporation in mergers and acquisitions and eventually was assigned the Comptrollers job at a small manufacturing plant, MAPA Pioneer in Willard, OH. Paul and his family moved to Ohio to start a new adventure, leaving the big city of Chicago and settling in a small rural Ohio town. Paul and Zita were active in the community, and Paul served as the president of the Rotary Club. Several years after retirement, Paul and Zita moved to Galena, IL in 2000 where they built a quaint house at Apple Canyon Lake where they could enjoy nature and peace and quiet. While adept at calculations and figures, Paul loved the arts. He was a voracious reader of everything from the classics to history, to culture and science. He loved opera and was a supporter of the regional symphonies in both Ohio and Iowa. He had an undeniable wit and charm that captured all who met him and cemented close friendships. He is survived by his wife Zita, and his children Tom Sodeika (wife Lisa) and granddaughter Katherine; Regina Sixta (husband Tom); and Peter Sodeika. Paul also has surviving relatives in Lithuania and in the Cleveland, Ohio area. In lieu of flowers, please consider a donation in Paul’s name to Dubuque Hospice whose staff demonstrated both professionalism and love in caring for Paul in his last weeks. His family is forever indebted to them for their graceful care.
https://hospiceofdubuque.org/cms-view-page.php?page=donate

A†A POVILAS RIMVYDAS SODEIKA mirė 2019 m. kovo 16 d., sulaukęs 83 metų. Gimė 1935 m. lapkričio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Galena, IL; anksčiau Willard, OH, Arlington Heights, IL; Cicero, IL ir Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Zita, sūnus Tom su žmona Lisa ir anūkė Katherine; duktė Regina Sixta su vyru Tom; sūnus Peter Sodeika bei daug giminių Clevelande ir Lietuvoje.Povilas buvo Valerijono ir Leonidos (Tamošaitytės) Sodeikų sūnus. Vaikystę praleido šeimos ūkyje Liepaičiuose ir Kaune, kur šeima turėjo restoraną. Traukdamiesi nuo sovietų okupacijos 1944 metais, Povilas su šeima atsirado Vokietijoje, kur gyveno DP stovykloje iki 1949 m. Į Ameriką imigravo per New Orleans ir pasiekė Čikagą. Povilas lankė Morton High School ir aktyviai dalyvavo lietuvių skautų veikloje, kur priklausė elitinei 9 jaunų vyrukų grupei, žinomai „the dogs” vardu. Jie buvo gerbiama ir mylima „muškietininkų” grupė („swashbucklers”) ir išliko geri draugai visą gyvenimą. 1957 m. Povilas baigė DePaul University, įgydamas diplomą iš finansų ir sąskaitybos. Su savo būsima žmona Zita Biliūnaite susipažino Čikagoje ir po vestuvių 1959 m. apsigyveno Cicero, o vėliau – Arlington Heights, IL. Daug metų dirbo Brunswick Corporation, o vėliau vadovavo finansų skyriui mažoje gamykloje Willard, OH – MAPA Pioneer.
Šeima pradėjo naują gyvenimo etapą. Palikę Čikagos didmiestį ir įsikūrę mažoje kaimiškoje Ohio vietovėje Povilas ir Zita aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje. Povilas buvo Rotary klubo pirmininkas. Išėję į pensiją 2000 m. jie persikraustė į Galena, IL, pasistatė namelį Apple Canyon Lake vietovėje ir galėjo džiaugtis gamta, tyla ir ramybe. Nors Povilas buvo gabus finansininkas, jis taip pat labai mėgo meną. Godžiai skaitė viską – nuo klasikos ir istorijos, iki kultūros ir mokslo. Mėgo operą ir buvo regioninių (Ohio bei Iowa) simfoninių orkestrų rėmėjas. Jo būdas ir nuoširdumas žavėjo visus, sutiktus gyvenimo kelyje.
Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Dubuque Hospice, kur Povilas praleido paskutines savo gyvenimo savaites ir buvo profesionaliai ir rūpestingai prižiūrimas ligoninės darbuotojų, už ką šeima nuoširdžiai dėkoja (https://hospiceofdubuque.org/cms-view-page.php?page=donate). Laidotuvės – privačios. Nuoširdžiai kviečiame visus prisiminti velionį savo maldose. Nuliūdusi šeima.


To plant a tree in memory of Rimvydas Povilas Sodeika, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Friday

29

Mar

9:00 AM 3/29/2019 9:00:00 AM - 10:30 AM 3/29/2019 10:30:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Service

Friday

29

Mar

10:30 AM 3/29/2019 10:30:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Private Final Resting Place

Private
Private, Private Private

Private Private Private Private
United States

Memorial Contribution

Hospice of Dubuque

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...