Obituary Listings

Sister M. Genevieve Kripas, S.S.C.

April 11, 1925 June 25, 2019
Sister M. Genevieve Kripas, S.S.C.
There are condolences waiting approval on Sister M.'s Tribute wall

Plant a tree in memory of Sister M.

An environmentally friendly option
Obituary for Sister M. Genevieve Kripas, S.S.C.

SISTER GENEVIEVE KRIPAS, SSC
(formerly Sister M. Ellenita)

Born: April 11, 1925
Born into eternal life: June 25, 2019
Professed: August 15, 1944
Years in religious life: 74 years

Her parents, Anthony Kripas and Apolonia Pabedinskas Kripas and sisters Julia Kripas and Theresa Kripas preceded Sister Genevieve in death.

She is survived by cousins Tony (Karen) Kripas, Debra Mosch, Susan Mosch (Kevin) Etzkorn, Michele Mosch (David) Hughes, Robert Mosch, Carol Sutter, Diane McLeod, Jenny Pivoris, Gerry Pivoris (Denny) Davis in the United States and Birute Karcauskas, Virginia Zvinkliene,
Rolandas Stonkus, Antanas and Nijole Vasiliauskas, and Sonata and Aidas Vizgaudai in Lithuania.

Deceased members of Sister Genevieve’s Profession Class are:
Sister M. Daniel Rackauskas
Sister Ann Therese Radziunas
Sister Leona Miernicki
Sister Helen Marie Jakaitis
Sister Regina Sitkus
Sister M. Angeline Juronis
Gailestingoji seselė ir administratorė A†A Sesuo GENEVIEVE KRIPAS, SSC, mūsų mylima seselė mirė birželio 25 d., sulaukusi 94 metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 74 metus. A.a. ses. Genevieve buvo a. a. Apolonijos ir a. a. Antano Kripų duktė; a.a. Julia Kripas ir a.a. Theresa Kripas sesuo. Nuliūdę liko jos pusseserės ir pusbroliai Amerikoje ir Lietuvoje.

Seselė Genevieve dirbo sveikatos srityje beveik 50 metų. Ji buvo gailestingoji seselė/slaugė Šv. Kryžiaus ir Loretto ligoninėse, o vėliau slaugos namų administratorė Pennsylvanijoje, o paskutinius 10 metų darbavosi Holy Family Villa, Palos Park.Velionė bus pašarvota šeštadienį, birželio 29 d., nuo 10:15 val. ryto iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W Mar- quette Road, Chicago IL 60629, tel. 773-776-1324. Šv. Kazimiero seserys


To plant a tree in memory of Sister M. Genevieve Kripas, S.S.C., please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Saturday

29

Jun

10:15 AM 6/29/2019 10:15:00 AM - 11:30 AM 6/29/2019 11:30:00 AM
St. Francis of Assisi Chapel at Franciscan Village

1270 Franciscan Drive
Lemont,, IL 60439

St. Francis of Assisi Chapel at Franciscan Village
1270 Franciscan Drive Lemont, 60439 IL
United States

Service

Saturday

29

Jun

11:30 AM 6/29/2019 11:30:00 AM
St. Francis of Assisi Chapel at Franciscan Village

1270 Franciscan Drive
Lemont,, IL 60439

Wake Service at 10:45 AM

St. Francis of Assisi Chapel at Franciscan Village
1270 Franciscan Drive Lemont, 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States

Memorial Contribution

Sisters of St. Casimir Retirement Fund

Sisters of St. Casimir Retirement Fund 2601 West Marquette Road Chicago, Illinois 60629
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...