Obituary Listings

Vida Stankus

March 31, 1936 August 3, 2019
Vida Stankus
There are condolences waiting approval on Vida's Tribute wall
Obituary for Vida Stankus

Mirė 2019 m. rugpjūčio 3 d.
Gyveno Homer Glen, Illinois
Niulude liko vyras Kostas; duktė Lionė Pullinen su vyru Tomas; sūnus Andrius su žmona Renata; anukai Karina ir Povilas Pullinen ir Matas, Vytas, Lukas, ir Tadas Stankus.
Vietoj gelių prašom aukoti Vaiku Vartai Į Moksla.
Velione pašarvota penktadieni, rugpjūčio 9 d. 9:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont, Il. kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velione laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Vida Stankus, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Friday

9

Aug

9:00 AM 8/9/2019 9:00:00 AM - 10:00 AM 8/9/2019 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Service

Friday

9

Aug

10:00 AM 8/9/2019 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States

Memorial Contribution

Vaiku Vartai i moksla (Childrens Gate to Learning)

Children's Gate to Learning P.O. Box 381 Downers Grove,IL. 60515
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Vida Stankus

Thank you for sharing your
memory of Vida

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.
Loading...