Obituary Listings

Vito Radzevicius

February 12, 1932 July 2, 2018
Vito Radzevicius
There are condolences waiting approval on Vito's Tribute wall
Obituary for Vito Radzevicius

Gimė 1932 m. vasario 12 d., Lietuvoje.
Mirė 2018 m. liepos 2 d. , Hinsdale, IL.
Gyveno Oak Forest.
Nuliude liko žmona Milda; duktėDana Radzevičius, duktė Vita Strimaitienė su vyru Romualdu; anukai Tomas, Daiva, Andrius,ir Matas; brolis Algisbei kiti gimines Lietuvoje.
Viteoj gelių prašom aukoti „Saulutes“.
Pašarvotas sestadieni liepos 7 d. 9:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL. 60439 kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionis laidotuves bus Šv. Kazimerio Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Vito Radzevicius, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Saturday

7

Jul

9:00 AM 7/7/2018 9:00:00 AM - 10:00 AM 7/7/2018 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Service

Saturday

7

Jul

10:00 AM 7/7/2018 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Vito Radzevicius

Thank you for sharing your
memory of Vito

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.
Loading...