Obituary Listings

Dr. Algimantas Kelertas

June 6, 1930 November 11, 2017
Dr. Algimantas Kelertas
There are condolences waiting approval on Dr. Algimantas's Tribute wall
Obituary for Dr. Algimantas Kelertas

Gimė 1930 m. Birželio 6 d., Lietuvoje.
Mirė 2017 m. Lapkričio 11 d. , New Lenox, IL
Gyveno Lemont, IL
Liūdėti liko dukterėčios Rima Kelertas ir Kristina Boving su šeimomis, brolienė Violeta Kelertas, taip pat artimi draugai Giedrius ir Jurita Tamošiunai su šeima.
Dr. Kelertas dirbo Hines Veterans Administration ligoninėje oftalmologu, Hines, IL.
Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės bažnyčiai.
Dr. Kelertas bus pašarvotas Penktadienį Lapkričio 17 d. nuo 4:00 iki 9:00 val. vakaro Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviskės bažnyčioje adresu 5129 Wolf Rd., Western Springs, IL 60558. Religinės apeigos įvyks 7:00 val. vakare.
Šeštadienį, Lapkričio 18 d. nuo 10:00 iki 12:00 val. po pietų Dr. Kelertas bus pašarvotas Petkus Lemont laidojimo namuose adresu 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. 60439. Religinės apeigos įvyks 12:00 val. po pietų. Po religinių apeigų velionis bus laidojamas Bethania kapinėse, Justice, IL.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Dr. Algimantas Kelertas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Friday

17

Nov

4:00 PM 11/17/2017 4:00:00 PM - 9:00 PM 11/17/2017 9:00:00 PM
Lithuanian Evangelical Lutheran Home Church

5129 South Wolf Road
Western Springs,, Illinois 60558

Lithuanian Evangelical Lutheran Home Church
5129 South Wolf Road Western Springs, 60558 Illinois
United States

Service

Friday

17

Nov

7:00 PM 11/17/2017 7:00:00 PM
Lithuanian Evangelical Lutheran Home Church

5129 South Wolf Road
Western Springs,, Illinois 60558

Lithuanian Evangelical Lutheran Home Church
5129 South Wolf Road Western Springs, 60558 Illinois
United States

Visitation

Saturday

18

Nov

10:00 AM 11/18/2017 10:00:00 AM - 12:00 PM 11/18/2017 12:00:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Petkus Lemont Funeral Home
12401 South Archer Avenue Lemont 60439 IL
United States

Service

Saturday

18

Nov

12:00 PM 11/18/2017 12:00:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Petkus Lemont Funeral Home
12401 South Archer Avenue Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Bethania Final Resting Place

7701 S. Archer Avenue
Justice, Illinois 60458

7701 S. Archer Avenue Justice 60458 Illinois
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Dr. Algimantas Kelertas

Thank you for sharing your
memory of Dr. Algimantas

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.
Loading...