Obituary Listings

Regina Giniotis Sabaliunas

February 15, 1920 November 29, 2017
Regina Giniotis Sabaliunas
There are condolences waiting approval on Regina's Tribute wall
Obituary for Regina Giniotis Sabaliunas

Gimė 1920 m. vasario 15 d., Lietuvoje..
Mirė 2017 m. lapkričio 29 d. , Joliet, Il.
Gyveno Lemont, anksčiau Hot Springs, Arkansas.
Nuiludi liko duktė Irena Žukauskienė su šeima; duktė Virginia Mačiulis su vyru Thomas Kopack su šeima; bei kiti gimines.
Vietoj gelių prašom aukoti Camp Rakas.
Pašarvota antradieni gruodžio 5 d. 10:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont., kurioje 11:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionė laidotuves bus privačios Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Regina Giniotis Sabaliunas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Tuesday

5

Dec

10:00 AM 12/5/2017 10:00:00 AM - 11:00 AM 12/5/2017 11:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Service

Tuesday

5

Dec

11:00 AM 12/5/2017 11:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Private interment at St. Casimir Lithuanian Cemetery.

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 Illinois
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Regina Giniotis Sabaliunas

Thank you for sharing your
memory of Regina

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.
Loading...