Obituary Listings

Vanda Brazdziunas

March 14, 1928 December 6, 2017
Vanda  Brazdziunas
There are condolences waiting approval on Vanda 's Tribute wall
Obituary for Vanda Brazdziunas

Gimė 1928 m. kovo 14 d., Lietuvoje..
Mirė 2017 m. gruodžio 6 d., Downers Grove, Il.
Gyveno Downers Grove, Il., anksčiau Palos Park, Il.
Nuiludi sūnus Antanas su žmona Bonita, duktė Dr. Dana Braždžiūnaitė su vyru Thomas Andrasek; duktė Christina Braždžiūnaitė su vyru Dan Dunning; anukai Kiersten Bugaj su vyru Dr. Gregory ir Matthew Andrasek; proanuakai Alexa, Brendan ir Cameron; brolis Henrikas Kabliauskas su žmona Monika su šeima.
A.+A. Vanda buvo žmona A. + A. Antano, ir sesuo A.+ A. Sofija Galante ir A. + A. Ona Rollander.
Priklause Lietuvių Dukterų Draugija, Inc.
Vietoj gelių prašom aukoti Pal. Jurgio Matulaičo Misija.
Pašarvota šeštadieni gruodžio 9 d. 9:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont., kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionė laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Vanda Brazdziunas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Saturday

9

Dec

9:00 AM 12/9/2017 9:00:00 AM - 10:00 AM 12/9/2017 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Service

Saturday

9

Dec

10:00 AM 12/9/2017 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 Illinois
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Vanda  Brazdziunas

Thank you for sharing your
memory of Vanda

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.
Loading...