Obituary Listings

Ignas Budrys

December 3, 1932 January 10, 2018
Ignas Budrys
There are condolences waiting approval on Ignas's Tribute wall
Obituary for Ignas Budrys

Gimė 1932 m. gruodžio 3 d., Lietuvoje..
Mirė 2018 m. sausio 10 d., New Lenox, IL.
Gyveno Lockport, IL, anksčiau Peoria, IL.
Nuliude liko žmona Dangira Laukytė; sūnus Audrius su žmona Ramona; sūnus Darius su žmona Lyda; duktė Vida Tamošiūnienė su vyru Aras; duktė Rima Jokubauskienė su vyru Robertas; anukai Jonas, Alina, Liana, Mintė, Marina, Vitas, Dalia, Aureja, ir Alanta; ir dukterecia Audrė Nakienė su šeima.
Pašarvotas pirmadieni sausio 15 d. 3:00 iki 7:00 val. vakarė Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.(arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuves ivyks antradieni, sausio 16 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojomo namuose į Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionis laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.

Devoted husband of Dangira Budrys, Nee Laukys. Loving father of Audrius(Ramona) Budrys, Darius(Lyda) Budrys, Vida(Aras) Tamosiunas, and Rima(Robertas) Jokubauskas. Cherished grandfather of Jonas, Alina, Liana, Minte, Marina, Vitas, Dalia, Aureja, and Alanta. Beloved uncle of Audre Nakas and family.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Ignas Budrys, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Monday

15

Jan

3:00 PM 1/15/2018 3:00:00 PM - 7:00 PM 1/15/2018 7:00:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Petkus Lemont Funeral Home
12401 South Archer Avenue Lemont 60439 IL
United States

Service

Tuesday

16

Jan

9:30 AM 1/16/2018 9:30:00 AM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Petkus Lemont Funeral Home
12401 South Archer Avenue Lemont 60439 IL
United States

Service

Tuesday

16

Jan

10:00 AM 1/16/2018 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 Illinois
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Ignas Budrys

Thank you for sharing your
memory of Ignas

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.