Obituary Listings

Stase Miliauskas

June 22, 1917 January 11, 2018
Stase Miliauskas
There are condolences waiting approval on Stase's Tribute wall
Obituary for Stase Miliauskas

Mūsų mylima mamyte, uošviene, močiute ir promočiute Stasė mire 2018 m. sausio 11 d., 3:55 val. p.p.. sulaukusi 100 m.
Buvo žmona A.+A. Petro Miliausko.
Gime 1917 m. birželio 22 d. Marijampoles aps., Pakruopiškiu kaime.
Emigravo į Argentina 1939. Ten išgyveno 21 m.
1958 emigravo su šeima įi JAV įi New York, 1962 persikele įi Chicago, gyveno Marquette Park veliau Lemonte. Dirbo Šventu Kryžiaus ligonineje iki pensijos.
Nuliude liko duktė Alicia Mikučauskienė su vyru Alfredo; anukės Linda, Alda Polikaitienė su vyru Audrium; proanukės Nida, Vija, ir Gaja; anukas Gintas bei gimines Lietuvoje.
Velione bus pašarvota antradieni sausio 16 d. 3:00 iki 7:00 val. vakarė Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.(arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuves ivyks treciadieni, sausio 17 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojomo namuose į Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velione laidotuves bus Sv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.
Liudinti šeima.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Stase Miliauskas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Tuesday

16

Jan

3:00 PM 1/16/2018 3:00:00 PM - 7:00 PM 1/16/2018 7:00:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Petkus Lemont Funeral Home
12401 South Archer Avenue Lemont 60439 IL
United States

Service

Wednesday

17

Jan

9:30 AM 1/17/2018 9:30:00 AM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Petkus Lemont Funeral Home
12401 South Archer Avenue Lemont 60439 IL
United States

Service

Wednesday

17

Jan

10:00 AM 1/17/2018 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 Illinois
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Stase Miliauskas

Thank you for sharing your
memory of Stase

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.