Obituary Listings

Petras Aleksa

September 12, 1924 February 27, 2018
Petras Aleksa
There are condolences waiting approval on Petras's Tribute wall
Obituary for Petras Aleksa

Sculptor Petras Aleksa. February 27, 2018. Devoted husband of Laima, nee Radzyte. Loving father of Lucius and his wife Kathy, Vainis and his wife Laima, Gailė Leipus and her husband Edvardas, and Jonas and his wife Diane. Cherished grandfather of Paulius, Nerijus, Marius, Mikutis, Vilija, Abby, Nida, and Gilius. Dearest brother of Vytautas in Lithuania, and brother in law of Aldona and Algis Vaičiūnai and their children, Vaidotas and Žibutė, Darius and Vita, Ramona and family, and Andrius.
Peter was born in Lithuania September 12, 1924. He lived in the United States since 1949, most recently in Orland Park, IL. He graduated with a degree in Design from IIT and studied at the Art Institute of Chicago. He created the altar in the Jesuit Chapel at the Lithuanian Youth Center in Chicago, was Director of the Čiurlionis Art Gallery, and designed and published books for the Lithuanian Library Press.
Visitation will be on Saturday March 3rd at 9:00 a.m. and Mass at 10:30 a.m. at the Blessed Jurgis Matulaitis Mission, 14911 127th St., Lemont, IL 60439. We sincerely invite all friends and loved ones to the visitation and funeral mass. Burial will be private.Dailininkas, skulptorius A†A PETRAS ALEKSA mirė 2018 m. vasario 27 d. Gimė 1924 m. rugsėjo 12 d. Ėjučiuose, netoli Kražių, Lietuvoje. Amerikoje gyveno nuo 1949 m., pastaruoju metu – Orland Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Laima (Radzytė), sūnus Lucius su žmona Kathy, sūnus Vainis su žmona Laima, dukra Gailė (Leipienė) su vyru Edvardu, sūnus Jonas su žmona Diane, anūkai Paulius, Nerijus, Marius, Mikutis, Vilija, Abby, Nida, Gilius, taip pat brolis Vytautas Lietuvoje bei svainiai Aldona ir Algis Vaičiūnai, jų vaikai Vaidotas su Žibute, Darius su Vita, Ramonos šeima ir Andrius Kanadoje. A. a. Petras baigė mokslus Illinois Institute of Technology (IIT), vėliau studijavo Art Institute. Jis suprojektavo Čikagos Jėzuitų koplyčios altorių, buvo Jaunimo centro Čiurlionio galerijos direktorius, Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklos (Lithuanian Library Press) vedėjas, mylintis vyras, tėvas ir senelis.

Atsisveikinimas su velioniu įvyks kovo 3 d., šeštadienį, nuo 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St., Lemont, IL 60439), kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Laidotuvės privačios. Liūdinti šeima.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Petras Aleksa, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Saturday

3

Mar

9:00 AM 3/3/2018 9:00:00 AM - 10:30 AM 3/3/2018 10:30:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Service

Saturday

3

Mar

10:30 AM 3/3/2018 10:30:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Cemetery Details

Location

Private Final Resting Place

Private
Private, Private Private

Private Private Private Private
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Petras Aleksa

Thank you for sharing your
memory of Petras

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.