Obituary Listings

Agniete Prackaila Bigelis

April 19, 1920 March 2, 2018
Agniete Prackaila Bigelis
There are condolences waiting approval on Agniete's Tribute wall
Obituary for Agniete Prackaila Bigelis

Gimė 1920 m. balandžio 19 d., Lietuvoje, Šiauliu aps., Šaukenai.
Mirė 2018 m. kovo 2 d. , North Riverside, IL.
Gyveno North Riverside, anksčiau Cicero, IL. ir Three Oaks, MI.
Nuiludi liko sūnus Mindaugas Pračkaila:duktė Ann Pračkailaitė; duktė Aldona Pračkailaitė; podukra Jurate Silverman su vyru Charles; posūnus Ramūnas Bigelis ir kiti gimines Lietuvoje.
A. + A. Agnietė buvo žmona A. + A. Leonas Pračkaila ir A. + A. Vincas Bigelis.
Priklause Sisters of St. Casimir Auxiliary.
Vietoj gelių prašom aukoti Sisters of St. Casimir Auxiliary.
Pašarvota trečiadieni kovo 7 d. 9:00 val. ryto Šv. Antano bažnyčioje, 15th St. Ir 50th Ave., Cicero, IL., kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velione laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Agniete Prackaila Bigelis, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Wednesday

7

Mar

9:00 AM 3/7/2018 9:00:00 AM - 10:00 AM 3/7/2018 10:00:00 AM
Saint Anthony Church

15th Street & 50th Avenue
Cicero,, Illinois 60804

Saint Anthony Church
15th Street & 50th Avenue Cicero, 60804 Illinois
United States

Service

Wednesday

7

Mar

10:00 AM 3/7/2018 10:00:00 AM
Saint Anthony Church

15th Street & 50th Avenue
Cicero,, Illinois 60804

Saint Anthony Church
15th Street & 50th Avenue Cicero, 60804 Illinois
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 Illinois
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Agniete Prackaila Bigelis

Thank you for sharing your
memory of Agniete

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.