Obituary Listings

Genevieve Maldenas

May 27, 1925 March 19, 2018
Genevieve Maldenas
There are condolences waiting approval on Genevieve's Tribute wall
Obituary for Genevieve Maldenas

Viešpatie,
Su pradiniu žingsniu į amzinaji gyvenima,
Suteik šiai keliautojai ramybes
Tavo Namuose.


A.+A.
Genovaitė Maldėnienė
Židonytė


Gražu pavasario ryta iškeliavo mūsų mylima mamyte, močiute, sesute...Genovaitė Maldėnienė, sulaukusi 93-ju metu.
Gimė 1925 m. gegužės 27 d., Lietuvoje, Panavėžyje.
Mirė 2018 m. kovo 19 d, 6:25 val. ryto.
Gyveno Libertyville, Il., anksčiau Chicago, Marquette Park apilinkeje.
Nuiludime liko duktė Ramune Olenick su šeima; sūnus Kestuti su žmona Judy su šeima; sesuo Liole Kizlauskienė su vyru Kazimieru su šeima, ir broliene Eleonora Židonienė su šeima.
A.+ A. Genovaitė buvo žmona A.+ A. Kazio Maldeno..
Vietoj gelių prašom aukoti Lietuvių Dukterū Draugija Inc. arba Vaiku Viltis organizacijoj.
Pašarvota penktadieni kovo 23 d. 9:00 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, Marquette Park, kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu veliones laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.
Nuliudus šeima.
Ilseikis Ramybeje.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Genevieve Maldenas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Friday

23

Mar

9:00 AM 3/23/2018 9:00:00 AM - 10:00 AM 3/23/2018 10:00:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, Illinois 60629

Nativity B.V.M. Church
2700 West 69th St. Chicago 60629 Illinois
United States

Service

Friday

23

Mar

10:00 AM 3/23/2018 10:00:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, Illinois 60629

Nativity B.V.M. Church
2700 West 69th St. Chicago 60629 Illinois
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 Illinois
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Genevieve Maldenas

Thank you for sharing your
memory of Genevieve

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.
Loading...