Obituary Listings

Maria Saliklis

September 1, 1929 March 28, 2018
Maria Saliklis
There are condolences waiting approval on Maria's Tribute wall
Obituary for Maria Saliklis

Marytė Saliklienė (Krakaitytė) mirė kovo 28d Palos Park ligoninėje sulaukus 88 metų. Ji gyveno Burlingtone Kanadoje, Marquette Parke Čikagoje ir Hickory Hills. Buvo aktyvi lietuvių veikloje ir šiltą, gera draugė visiems. Nuliūdę liko sūnus Edmundas ir jo žmona Rūta, anūkės Sigita Moran ir Ina Jencks, trys proanūkiai ir giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Jos vyras Vacys ir duktė Danutė iškeliavo į amžinybę prieš ją. Laidotuvių Šv.Mišios bus Matulaičio Misijoje pirmadienį balandžio 2d, 10v.r.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Maria Saliklis, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Monday

2

Apr

9:00 AM 4/2/2018 9:00:00 AM - 10:00 AM 4/2/2018 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Service

Monday

2

Apr

10:00 AM 4/2/2018 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 Illinois
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Maria Saliklis

Thank you for sharing your
memory of Maria

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.
Loading...