Obituary Listings

Marija Kubilius

December 13, 1934 March 30, 2018
Marija Kubilius
There are condolences waiting approval on Marija's Tribute wall
Obituary for Marija Kubilius

Gimė 1934 m. gruodžio 13 d., Lietuvoje, Kybartuose.
Mirė 2018 m. kovo 30 d. , Bolingbrook, IL.
Gyveno Bolingbrook, IL., anksčiau Chicago, Marquette Park.
Nuiludi liko sesuo Stefa Stols; brolis Vytautas Reineris su žmona Asta; daug dukterečiai ir sūnenai; ir kiti gimines.
A. + A. Marija buvo žmona A. A. Vytauto.
Vietoj gelių prašom aukoti „ Saulutes“
Pašarvota antradieni balandžio 3 d. 9:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje,14911 127th St., Lemont, IL. 60439 kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velione laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Marija Kubilius, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Tuesday

3

Apr

9:00 AM 4/3/2018 9:00:00 AM - 10:00 AM 4/3/2018 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Service

Tuesday

3

Apr

10:00 AM 4/3/2018 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 Illinois
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Marija Kubilius

Thank you for sharing your
memory of Marija

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.
Loading...