Obituary Listings

Aldona Budrys

August 24, 1931 April 2, 2018
Aldona Budrys
There are condolences waiting approval on Aldona's Tribute wall
Obituary for Aldona Budrys

Aldona Wingendorfaitė Budrienė, Oskaro ir Onos duktė, gimė 1931 m. rugpjūčio 24 d. Lietvoje, Šakių rajone, Griš­kabūdyje. Antrojo pasaulinio karo metu su šeima pasitraukė į Vokietiją, gyveno Hanau miestelyje. 1953 metais nusprendė ieškoti savo laimės JAV ir įsikūrė Čikagoje, kur jau gyveno jos sesutė Elė. Aldona dirbo, draugavo su lietuvaitėmis ir mėgdavo savaitgaliais su draugėmis važiuoti į „nordus” – tai yra, į Čikagos šiaurinį rajoną, vokiečių kvartalą, kur vykdavo linksmos vakaruškos su šokiais ir muzika.Atostogaudama Union Pier, Michigano valstijoj, susipažino su aukštu, paslaptingu vyriškiu, neseniai atvykusiu iš Australijos. Ji suprato iškart, kad tai jos likimas, ir su tuo vyru, dr. Rimgaudu Budriu, susituokė 1965 metais. Rimgaudas ir Aldona po metų susilaukė dukrytės Audrės. Šeimynėlė įsikūrė Gage Parke, vėliau gyveno Oak Lawn. Aldona dirbo Nabisco sausainių gamykloje – iš pradžių pakuodama sausainius, o vėliau laboratorijoje. Iš viso ten išdirbo dvidešimt aštuonerius metus. Vasaromis mėgdavo keliauti Europoje arba ilsėtis Union Pier paplūdimy. Taip ir tekėjo gyvenimas, o Aldonos ir Rimgaudo meilė liko stripri ir gili. 1995 metais Aldonos gyvenimą sukrėtė vyro mirtis. Tačiau dukra ištekėjo už Kęstučio Nako ir jiems gimė sūnelis Kajus, kuris atnešė šviesą ir džiaugsmą savo močiutei Aldutei.Aldona visą gyvenimą buvo stilinga moteris; pati siūdavo savo drabužius ir mokėjo suderinti rūbus, skrybėles, batus, taip kad visa­da atrodytų žaviai. Aldona taip pat buvo nuostabi šeimininkė – švenčių metu ne tik paruošdavo skanius patiekalus, bet ir visą stalą bei namą išradingai išpuošdavo. Ji mėgdavo pasivaikščioti – visą Čikagos miesto centrą puikiai pažinojo ir dažnai su draugėmis ar su dukra ten apsilankydavo. Mylėjo ir savo šuniukus – Kudlę, Citrą ir Žibą. Paskutinius gyvenimo metus Aldona praleido kovoje su Alzheimerio liga, bet net per tokią nelaimę ji neprarado humoro jausmo. Prajuokindavo seseles ir gydytojas, darbuotojus Sunrise of Lincoln Park gyvenvietėj, o kai ūpas užeidavo, mėgdavo garsiai užtraukti lietuviškas liaudies dainas.Nuliūdę liko: dukra Audrė su vyru Kęstučiu, anūkas Kajus, seserys Elė Motušienė ir Lyda Lasogga (Vokietijoje), dukterėčios Asta Razmienė su šeima ir Karina Lasogga (Vokietijoje.)Velionė buvo pašarvota ketvirtadienį, balandžio 5 d., 5 val. p. p. – 9 val. v. Petkus Funeral Home, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvių pamaldos vyko penktadienį, balandžio 6 d., 10 val. r. Pa- laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Po pamaldų a. a. Aldona pa- laidota Šv. Kazimiero kapinėse. Velionės Aldonos Budrienės atminimui šeima prašo paaukoti Alzheimer’s Association.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Aldona Budrys, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Thursday

5

Apr

5:00 PM 4/5/2018 5:00:00 PM - 9:00 PM 4/5/2018 9:00:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Petkus Lemont Funeral Home
12401 South Archer Avenue Lemont 60439 IL
United States

Service

Friday

6

Apr

9:30 AM 4/6/2018 9:30:00 AM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Petkus Lemont Funeral Home
12401 South Archer Avenue Lemont 60439 IL
United States

Service

Friday

6

Apr

10:00 AM 4/6/2018 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 Illinois
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Aldona Budrys

Thank you for sharing your
memory of Aldona

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.
Loading...