Obituary Listings

Eugenia Jakaitis Rackus

November 30, 1922 June 4, 2018
Eugenia Jakaitis Rackus
There are condolences waiting approval on Eugenia's Tribute wall

Plant a tree in memory of Eugenia

A proud partner of Honoring a Life
Obituary for Eugenia Jakaitis Rackus

A†A EUGENIA RACKIENĖ JAKAITYTĖ gimė 1922 m. lapkričio 30 d. Lietuvoje. Mirė 2018 m. birželio 4 d. Chicago, IL. Gyveno Marquette Parko rajone, Chicago, IL, anksčiau Omaha, Nebraska. Nuliūdę liko: sūnūs Edvardas ir Jonas; dukterėčia Julytė Žemaitaitytė-Kulys su vyru Juozu; pusbrolis vyskupas Juozas Žemaitis Lietuvoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionė bus pašarvota šeštadienį, birželio 9 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 th St., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė”. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.


To plant a tree in memory of Eugenia Jakaitis Rackus, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Saturday

9

Jun

9:00 AM 6/9/2018 9:00:00 AM - 10:00 AM 6/9/2018 10:00:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, IL 60629

Nativity B.V.M. Church
2700 West 69th St. Chicago 60629 IL
United States

Service

Saturday

9

Jun

10:00 AM 6/9/2018 10:00:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, IL 60629

Nativity B.V.M. Church
2700 West 69th St. Chicago 60629 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...