Obituary Listings

Aldona Valys Gasneris

June 13, 1924 March 26, 2019
Aldona Valys Gasneris
There are condolences waiting approval on Aldona's Tribute wall

Plant a tree in memory of Aldona

An environmentally friendly option
Obituary for Aldona Valys Gasneris

A†A Aldona Gasneriene (Valyte) uzbaige savo zemiska kelione mylimos seimos globoje 2019 m. kovo 26 d. Aldona gimė 1924 m. birzelio 13 d. Palangoje, jauniausia seimoje is penkiu broliu ir seseru. Atvykus i Amerika, gyveno su vyru A.A Stasiu Marquette Park kur isaugino gausia seima. Nuliūdę liko: dukros, Giedra Garbonkiene (Viktoras), vaikai Viktoras ir Renata; Vija Pauliene (Algis), vaikai Rima, Algis, Vilija, Vidas, Linas ir Laima; A.A. Grazina Nelsen, vaikai Audra, Rasa, Darius ir Ruta; Laima Parada (Jorge), vaikai Brian, Michael, Alina ir Lydia; Dalia Vitkus, vaikai Aras, Rytas ir Dovile bei po plačiąją pasauli pasklidę didelis burys anuku, pro anuku, sunenu ir duktereciu.
Kaip daugelis seimu, Aldona su Stasiu gyveno Vokietijoje, kur ji dirbo mergaiciu bendrabucio Vedeja ir Tautiniu sokiu mokytoya Vasario 16-tos gimnazijoj. 1957 metais, vasario 14d. seima atvyko I Amerika. Augindama seima a.a. Aldona baige Mikrobijologijus studios ir dirbo daugel metu atsakamingose pareigose Nalco Chemical Co. Aldona buvo labai aktyvi Juru skautininke ir vadove, dirbo su jaunimo ilgai ir atsakingai. Aldona mego lietuviska daina ir dainavo chore. Gyvendama Floridoje, tese Lietuvybes darbus toliau su St. Petersburg Lietuviu Klubu.
Atsisveikinimas vyks balandzio 4 d., ketvirtadieni, nuo 9 val. r. iki 10:30 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velione bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus palydėti velione į paskutine kelione Liūdintys artimieji.
Vietoj geliu prašome aukoti Juru Skautem, “LSA Nerija”.


To plant a tree in memory of Aldona Valys Gasneris, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Thursday

4

Apr

9:00 AM 4/4/2019 9:00:00 AM - 10:30 AM 4/4/2019 10:30:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Service

Thursday

4

Apr

10:30 AM 4/4/2019 10:30:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...