Obituary Listings

Alfredas V. Kulys

June 22, 1930 March 17, 2019
Alfredas V. Kulys
There are condolences waiting approval on Alfredas's Tribute wall

Plant a tree in memory of Alfredas

A proud partner of Honoring a Life
Obituary for Alfredas V. Kulys

Gimė 1930 m. birželio 22 d., Lietuvoje, Ūtena..
Mirė 2019 m. kovo 17 d. Chicago, IL.
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Chicago Marquette Park apilikeji.
Nuiludi liko žmona Regina Mickevičiutė; duktė Margarita Kulys Hoffman su vyru Thomas ir ju vaikai Christopher, Lija, Ir Vincas Hoffman; duktė Ruta Kulys ir vakai Ilana, Julian, ir Nina Litvak; sūnus Robertas Kulys, brolis Osvaldas su žmona Mary su šeima; ir kiti gimines.
Vietoj geliu prašom aukoti Lietuvių Skautams(L.S.S.)
Pašarvotas penktadieni kovo 22 d. 9:00 iki 10:00 val.ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijos Bažnyčioje, 14911 127th St. Lemont, IL. kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionis laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese


Alfred V. Kulys, March 17, 2019. Age 88. Of Lemont, IL, formerly of Chicago’s Marquette Park neighborhood. Devoted husband of Regina Kulys, nee Mickevicius. Loving father of Hon. Margarita Kulys Hoffman, (Ret).(Hon. Thomas Hoffman), Ruta Kulys, and Robert Kulys. Cherished grandfather of Christopher, Lija, and Vincent Hoffman, and Ilana, Julian, and Nina Litvak. Beloved brother of Osvaldas(Mary) Kulys and family. Alfred is also survived by many other relatives and dear friends. Visitation Friday, March 22, 2019 at 9:00 A.M. until time of Mass of Christian Burial at 10:00 A.M. at Blessed Jurgis Matulaitis Mission Church, 14911 W. 127th Street, Lemont, IL. 60439. Internment St. Casimir Lithuanian Cemetery. In lieu of flowers, donations may be made to the Lithuanian Scout Association (skautai.net) and will be deeply appreciated. 800-994-7600 or www.petkusfuneralhomes.com


To plant a tree in memory of Alfredas V. Kulys, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Friday

22

Mar

9:00 AM 3/22/2019 9:00:00 AM - 10:00 AM 3/22/2019 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Service

Friday

22

Mar

10:00 AM 3/22/2019 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States

Memorial Contribution

Lithuanian Scouts Association (L.S.S.)

The Lithuanian Scouts Association
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...