Zita Sodeika
August 12, 1934 - December 15, 2022
Zita Biliunaite Sodeika passed away peacefully on Thursday, December 15, 2022 in South Carolina. Zita was born the young...
Sofija Rimavicius Jelionis
March 3, 1928 - December 25, 2022
Yra geležinis įsakymasTai yra meilė gyvenimui.Net ir tie,Kurie nieko gera nėra matę savo gyvenime,Net ir tie abiem ...
Andrejus Zenovas
March 28, 1975 - January 21, 2023
Irena Kerpe Barzdukas
March 15, 1922 - January 11, 2023
Iškeliavo į amžinybę savo namuose sulaukus 100 m. garbingų metu sausio 10 d. Buvo A. + A. Kazio Vytauto Barzduko žmona. ...
Marija Balcius Koncius
December 28, 1925 - January 9, 2023
A.+A. Marija Končius gimė 1925 m. gruodžio 28d, Lietuvoje, Sudargoje.Mire 1923 m. sausio 9d., Lemont, Illinois, sulaukus...
Prev Next
Subscribe To Obituaries