Obituary Listings

Audrone Tamulis

December 14, 1941 June 13, 2018
Audrone Tamulis
There are condolences waiting approval on Audrone's Tribute wall

Plant a tree in memory of Audrone

A proud partner of Honoring a Life
Obituary for Audrone Tamulis

Gimė 1941 m. gruodžio 14 d., Kaune.
Mirė 2018 m. birželio 13 d. , Chicago, IL.
Gyveno Chicago, IL.
Nuliūdę liko vyras Arvydas; sūnus Andrius su žmona Beata Pawlikowska ir jų duktė Kinga; sūnus Aleksandras; brolis Rymantas su žmona Irena ir jū sūnus Petras; ir sesuo Vėjūnė Svotelytė.
Narė ir buvusi prezidentėTautodailės Instituto, šoko su Lėtūno grupe, 2004 Šokių Šventės Chicagoje administracinė vadovė
Vietoj gelių prašom aukoti Lietuvių Fondui arba Tautodailės Institutui.
Bus pašarvota pirmadieni birželio 18 d. 9:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL. 60439. Seks 11:00 val. ryto Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionės laidotuvės bus Šv. Kazimerio Lietuvių kapinėse.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvėse


To plant a tree in memory of Audrone Tamulis, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Monday

18

Jun

9:00 AM 6/18/2018 9:00:00 AM - 11:00 AM 6/18/2018 11:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Service

Monday

18

Jun

11:00 AM 6/18/2018 11:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...