Obituary Listings

Mindaugas A. "Daugis" Balciauskas

August 14, 1936 March 10, 2019
Mindaugas A. "Daugis" Balciauskas
There are condolences waiting approval on Mindaugas A.'s Tribute wall

Plant a tree in memory of Mindaugas A.

A proud partner of Honoring a Life
Obituary for Mindaugas A. "Daugis" Balciauskas

Gimė 1936 m. rugpjūčio 14 d., Lietuvoje, šiauliuose..
Mirė 2019 m. kovo 10 d. Darien, IL.
Gyveno Darien, IL.
Nuiludi liko žmona Ramutė Kudirkaitė Balčiauskienė,: duktė Lilija Kelpšienė, anukai Alexia, Adomas, ir Mykolas; sūnus Dr. Arūnas ir žmona Jamie; sūnus Kovaldas, anukai Kajus ir Vejas; sesuo Auksė Kane su šeima; sesuo Birutė Martino ir vyras John su jų šeima; sesuo Rima Sidrienė ir vyras Dr. Linas su jų šeima.;
Pašarvotas sekmadieni kovo 17 d. 3:00 iki 8:00 val. vakare Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.(arti Derby Rd.), Lemont. Pašarvotas pirmadieni, kovo 18 d. 9:00 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo Bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago (Marquette Park) kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionis laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


To plant a tree in memory of Mindaugas A. "Daugis" Balciauskas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Sunday

17

Mar

3:00 PM 3/17/2019 3:00:00 PM - 8:00 PM 3/17/2019 8:00:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Petkus Lemont Funeral Home
12401 South Archer Avenue Lemont 60439 IL
United States

Visitation

Monday

18

Mar

9:00 AM 3/18/2019 9:00:00 AM - 10:00 AM 3/18/2019 10:00:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, IL 60629

Nativity B.V.M. Church
2700 West 69th St. Chicago 60629 IL
United States

Service

Monday

18

Mar

10:00 AM 3/18/2019 10:00:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, IL 60629

Nativity B.V.M. Church
2700 West 69th St. Chicago 60629 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...