Obituary Listings

Albinas Algirdas Smolinskas

March 1, 1925 June 9, 2018
Albinas Algirdas Smolinskas
There are condolences waiting approval on Albinas's Tribute wall
Obituary for Albinas Algirdas Smolinskas

Gimė 1925 m. kovo 1 d., Lietuvoje, Rumšiškisu.
Mirė 2018 m. birželio 9 d. , Palos Heights, IL.
Gyveno Orland Park, IL., anksčiau Čikagoje, West Lawn apilikeji.
Nuliude liko žmona Regina Uložaitė; sūnus Andrius su žmona Jolanta; anukai Kristina ir Viktorija.
Priklause: Lietuvių Opera Co., Lietuvių Golf Klubui, Inžineru Sajungai, Matulaičio choras, ir buvo Našlaičiams Globos Komitetas sajungai.
Viteoj gelių prašom aukoti Vaiku vartai į moksla.
Pašarvotas antradieni birželio 12 d. 9:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL. 60439 kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionis laidotuves bus Šv. Kazimerio Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Albinas Algirdas Smolinskas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Tuesday

12

Jun

9:00 AM 6/12/2018 9:00:00 AM - 10:00 AM 6/12/2018 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Service

Tuesday

12

Jun

10:00 AM 6/12/2018 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 Illinois
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Albinas Algirdas Smolinskas

Thank you for sharing your
memory of Albinas

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.